Kępickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

I  Budynek mieszkalny 18 rodzinny położony w Kępicach ul. Kruszka 4a oddany do
użytku 01.09.2000 roku o powierzchni 921,54 m2 w skład którego wchodzą :

6 mieszkań o pow. 43,85 m2 6 mieszkań o pow. 50,92 m2 6 mieszkań o pow. 58,82 m2

II   Budynek mieszkalno- usługowy położony w Kępicach przy ulicy
Gen.W.Sikorskiego 17 oddany do użytku 01.09.2009 roku o powierzchni 1.357,88 m2
w skład którego wchodzą 28 lokali mieszkalnych o pow 1.215,78 m2 (w tym
jedno, dwu i trzy pokojowe) oraz cztery lokale usługowe o łącznej powierzchni 142,10 m2